מילון מונחים - פיתוח מוצר טכנולוגי

א

אב טיפוס (Prototype)

אב טיפוס זהו דגם של המוצר הסופי, משלב זה ניתן להתקדם ליצור סידרתי או לבצע תיקונים בתכן המוצר.

איפיון מוצר (Product Character)

רשימת המאפיינים והדרישות בתהליך פיתוח מוצר, הרשימה תכלול בדרך כלל : סוג חומרים, צבעים, מידות,רמת איכות וכו'.

אורך חיי מוצר (Products duration of life)

זהו משך הזמן מתום היצור עד חדלות השימוש במוצר עקב בלאי או אי חדשנות.

אחזקה מונעת (preventive maintenance)

טיפול ותחזוקה של מכונה או מוצר, "הנועד להקדים תרופה למכה". שיטה זאת מונעת השבתה שאיננה יזומה של המכונה או המוצר.

אחזקת שבר (Breakdown Maintenance)

טיפול או פעולת תיקון במכונה או מוצר לאחר אירוע התקלה. לדוגמא - תיקון תקר ברכב.  ב

  בינה מלאכותית (artificial intelligence)

  לימוד מכונה - זוהי טכנולוגיה אשר מטמיעות תכונות אנושיות במערכות ממוחשבות כגון שפה, לימוד עצמי, פתרונות לוגיים, היקש לוגי ועוד.

  בקרת איכות (Quality control)

  תהליך בחינת תהליך הייצור הכולל בחינות ומבדקים , הקריטריונים שנבדקים באופן שגרתי הם: מידות, גימורים, צבעים, חוזק וכו'

  בדיקות יצור (Production Test)

  בדיקות ויזואליות ובדיקות מעבדה הנעשות לאורך תהליך היצור, יכולות לכלול בידקת צבע חודר, בדיקות רנטגן, בדיקות כימיות, מבחני מאמץ וכו'.

  בדיקת העמסה (Loading Test)

  מבדק מוחשי המבוצע ע"י הפעלת כח (משקל) על המוצר הנבדק. הבחינה נעשת לאימות חוזק המוצר.

  בקרת תצורה (Configuration Management)

  ניהול תהליכים פנימים וחיצונים בתהליך פיתוח המוצר, הכולל נהלי פיתוח, תיעוד הנדסי ואירגוני, רוויזיות (ניהול גרסאות) וכו'.

  ג

  גורמי ייצור (Factors of Production)

  מכונות, עובדים, חומרי גלם הם חלק מגורמי הייצור המשתתפים בתהליך יצור המוצר.

  גאנט (Gant table)

  לוח זמנים המשקף את ניהול תהלכי הפרויקט באופן סכמתי הכולל תאריכים שעות וימי הפרויקט.

  ד

  דיוק (Precision)

  רמת נכונות המדידה לערך הראלי, סטייה מערך זה נקראת שגיאת מדידה.לכל מכשיר מוגדר רמת השגיאה המתקבלת יש להוסיף שגיאת משתמש.

  ה

  הדפסת תלת מימד (3D Printing)

  שיטה ליצור מהיר של מודלים וחלקים, באמצעות הדפסת שכבות דקות של חומר הגלם. קיימות מגוון רב של שיטות הדפסה וחומרים כמו SLA ,PLA, פולימרים, בטון מזון ועוד.

  הסכם סודיות (NDA)

  חוזה בין החברה המפתחת לספק משנה, עובד וכו'. אשר בו מתחייבים לשמירת סודיות המידע הרגיש ו/או הסודי של הפרויקט.

  הנדסת ייצור (Production Engineering)

  תחום הנוגע בכל תהליכי הייצור והמוצר הכולל פיתוח ניתוח ויעול שיטות ותהלכי יצור.

  ו

  ועדת תקינה (Standardization Committee)

  ועדת מכון התקנים הישראלי בה משתתפים נציגי המכון, היצרנים,ממשלה ומומחים נוספים בהתאם לצורך. בוועדות אלו נבדקות המלצות של ועדות מייעצות ועדכוני תקנים.

  ז

  זמן אספקה (Lead Time)

  הזמן המוגדר מקבלת הדרישה לרכש המוצר ו/או השירות עד הגעתו. הזמן כולל בדיקות נדרשות, אישורים נדרשים,בדיקות מכון התקנים וכו'.

  ח

  חדשנות (innovation)

  רעיון, מוצר או מותג המשפר מחדש או בולט בצורתו או איפיונו מקודמו. השוני בינו לבין המצאה הינו שחדשנות מתעסקת בחידוש רעיון או מוצר קיים.

  ט

  טכנולוגיה (Technology)

  מיכשור טכניקות וידע המנוצל ליצירת מוצר מוחשי או וירטואלי.

  י

  ייצור דגם (NPI)

  ייצור אב טיפוס או ייצור מוצר למטרת בחינה ובקרה, יתכנו מספר דגמים או דוגמנים לביצוע מבדקים ואנליזות עד להבטחת ייצור איכותי וממוטב.

  ייצור סדרתי (Mass Production)

  לאחר סיום תהליך הפיתוח של המוצר, ביצוע תיעודיים ובחינות הנדסיות ופננסיות למוצר. המוצר מיוצר כעת בפס יצור או במספר ספקי משנה בכמויות גדולות.

  כ

  כושר העמסה (Load Capacity)

  המשקל המקסימלי המותר בהעמסת המוצר לאחר הפחתת מקדמי בטיחות. נמדד בדרך כלל בניוטון [N]

  ל

  לוח בקרה (Control Panel)

  יחידת שליטה ופיקוד הכוללת ממשק משתמש, דרכה ניתן להעביר פקודות ונתונים ולקבל חיווים והתראות.

  מ

  משולש הפרויקט – (Project Triangle)

  היחס בין איפיון המוצר לעלות וזמן הפרויקט בהצגה ויזואלית.

  נ

  ניהול סיכונים (Risk Management)

  חיזוי של הסיכונים בתהליך הפיתוח והיצור. מציאת הגורמים הקריטים אשר יכולים להשפיע על עלויות לו"ז הפרויקט. וכל זאת על מנת לתת פתרונות מקדימים לנקודות הקריטיות.

  ס

  סטארטאפ (Startup)

  חברה או גוף עסקי המפתחת מוצר או שירות בעל פוטנציאל צמיחה גבוהה. הממומנות בדרך כלל באמצעות גיוס הון, משקיעים וקרנות הון סיכון.

  ע

  עץ מוצר (Bill Of Material)

  רשימה היררכית של כל רכיבי המוצר, מחולקת למשפחות (הרכבות) ותתי הרכבות עד רמת הפריט כמו: בורג, חלק פח וכדומה.

  עיבוד שבבי (CNC)

  שיטת עיבוד באמצעות מכונות של חומר גלם קשה. אשר על ידי תוכנית המוכנסת מראש למחשב ניתן לעצב את חומר הגלם בשיטת כרסום וחריטה, באמצעות הסרת שבבים מחומר הגלם.

  עלות המכר (COGS)

  עלות רכש יצור ועבודה הקשורים באופן ישיר לבניית המוצר, לא כולל רווח ותקורות.

  פ

  פיתוח מוצר מולטידיסיפלינרי (Product Development)

  פיתוח מוצר המורכב ממגוון רב של טכנולוגיות שיטות יצור ודרישות מורכבות.

  צ

  ציון איכות (Quality Grade)

  מדד האיכות - שיטה הנעזרת בנתונים כמותיים ומדדים לקביעת רמת איכות המוצר.

  ק

  קבלן משנה (Subcontractor)

  עוסק מורשה או חברה המספקים שירות או מוצר מדף למטרת פרויקט פיתוח המוצר.

  ר

  ראש סידרה (Pre Production runs)

  ייצור יחידני או בכמות נמוכה הנועדה לכיול ובדיקה סופית לפני תחילת תהליך היצור הסידרתי.

  ש

  שלב סקר תיכון מפורט (CDR)

  בסקר זה מוצג תכן סופי ומבוצע בקרה על איפיון הפרויקט.

  ת

  תפ"י (Production Planning and Control)

  ראשי תיבות של תכנון,פיקוח ויצור. זהו הגוף האחראי בחברה על כל תהליך פיתוח וייצור המוצר. הגוף יינתח יתכנן ויחזה מבחינה כלכלית ניהולית ותפעולית.

  תהליך העברה מפיתוח ליצור (NPI – New Product Introduction)

  תהליך זה נועד להתאים ולייעל את ייצור המוצר ולהוזיל עלויות יצור. תוצרי התהליך: תיעוד הנדסי, קטלוגים, תיק יצור ומוצר ועוד.