מלון ווסט לגון נתניה

תכנון בנייה והקמת מסך מים מלון ווסט לגון בנתניה.
ניהול תכנון וביצוע - נמסיס פרויקטים
תכן הנדסי - קציר הנדסה

לקוח
נמסיס פרויקטים

תאריך
מרץ 2018