מוזיאון הטבע

מוזיאון הטבע ת"א

תכנון בנייה והקמה -מוזיאון הטבע תל אביב 2017
ניהול תכנון וביצוע -טוקן סטודיו לעיצוב
תכן הנדסי ויצור במות ומדפים - בועז עיצוב והפקה וקציר הנדסה