בית התפוצות

בית התפוצות

תכנון בנייה והקמה -בית התפוצות 2021 תל אביב.
ניהול ראשי תכנון וביצוע -טוקן סטודיו לעיצוב
ניהול פרויקט - בועז עיצוב והפקה
תכן הנדסי לעמדות מחשב ועוד - קציר הנדסה